Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE -FAKTURY (UZUPEŁNIENIE)

data: piątek, 07 luty 2014

UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU DLA LEKARZY W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzono regulację zgodnie z którą, na żądanie nabywcy usługi podatnik zwolniony z VAT obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż usługi zwolnionej – w przypadku gdy nabywca usługi zgłosi takie żądanie w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty za tę usługę (obowiązek ten uregulowano w art. 106b ust. 3 powołanej ustawy). Dotyczy to:
I.    osób i podmiotów świadczących usługi zwolnione z VAT – w szczególności lekarzy prowadzących działalność w formie praktyki zawodowej i podmioty lecznicze, którzy świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
II.    osób i podmiotów świadczących usługi, które nie zostały zwolnione z VAT (np. wydawanie opinii przez biegłych sądowych będących lekarzami), ale którzy zwolnieni są z tego podatku, z uwagi na fakt nieprzekroczenia limitu obrotu w wysokości 150.000 zł w poprzednim roku podatkowym.

Zakres danych, które powinny znaleźć się na takiej fakturze został określony w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).

1)    W przypadku lekarzy wykonujących działalność w formie praktyki zawodowej i podmiotów leczniczych, którzy świadczą usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – faktura dokumentująca wykonanie usługi powinna zawierać następujące dane:
•    datę wystawienia,
•    numer kolejny,
•    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
•    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
•    zakres wykonanych usług,
•    cenę jednostkową usługi,
•    kwotę należności ogółem,
•    wskazanie przepisu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku (w przypadku lekarza posiadającego praktykę należy wskazać – art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku lekarza posiadającego praktykę i świadczącego usługi na rzecz podmiotu leczniczego należy wskazać – art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, zaś w przypadku podmiotu leczniczego – art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług) 

2)    W przypadku osób i podmiotów świadczących usługi, które nie zostały zwolnione z VAT (np. wydawanie opinii przez biegłych sądowych będących lekarzami), ale którzy zwolnieni są z tego podatku, z uwagi na fakt nieprzekroczenia limitu obrotu w wysokości 150.000 zł w poprzednim roku podatkowym – faktura dokumentująca wykonanie usługi powinna zawierać następujące dane:
•    datę wystawienia,
•    numer kolejny,
•    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
•    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
•    zakres wykonanych usług,
•    cenę jednostkową usługi,
•    kwotę należności ogółem.