Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: poniedziałek, 10 luty 2014

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz omówił z dr Tadeuszem Urbanem, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej problemy związane ze zdarzeniami w szpitalach i przychodniach, szeroko nagłaśniane, szczególnie w ostatnim czasie, w środkach masowego przekazu.

Przedmiotem rozmowy były także przypadki przedstawiania przez lekarzy na forum publicznym opinii i sugestii krzywdzących całe środowisko lekarskie. Próba zwrócenia uwagi społeczeństwa na niekorzystne zjawiska nie powinna być połączona z dyskredytowaniem lekarzy in gremio, publikacją niewybrednych epitetów i porównań. Podważają one zaufanie pacjentów, relację chory-lekarz i wprowadzają w błąd opinię publiczną. OROZ Śląskiej Izby Lekarskiej skierował do prof. Zbigniewa Czernickiego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie (której członkiem jest lekarz, autor jednej z takich wypowiedzi) zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia art.52.pkt 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej.