Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 05 kwiecień 2014

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 5 kwietnia br. w Katowicach, w jego trakcie omawiano sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu zawodowego. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także projektów zmian systemowych zaproponowanych w ostatnich dniach przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Zjazd zaapelował do ministra zdrowia o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych zwłaszcza w trybie rezydenckich, bo przyznana w ubiegłym roku liczba trzech tysięcy takich etatów w skali kraju jest niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania na świadczenia lekarzy specjalistów. Ponadto Delegaci zaapelowali także w sprawie zmniejszenia obowiązków administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach oraz zniesienia obowiązku zawierania przez nich umów z NFZ, które upoważniają do wystawiania recept na leki refundowane.  Zjazd wystosował także apel do ministra zdrowia i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego, w kierunku umożliwienia pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny.
W trakcie Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, omówił najistotniejsze problemy dotyczące środowiska lekarskiego, m.in.  związane z niedostateczną liczbą lekarzy i lekarzy dentystów w naszym kraju, trudną sytuacją demograficzną i groźbą powstania luki pokoleniowej oraz utrudnionym dostępem do kształcenia specjalistycznego.
-  „Obecnie polscy lekarze i lekarze dentyści nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego bardzo często, w różnych formach kontynuują swoją pracę zawodową, nie tylko w jednym miejscu, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości wykonywania świadczeń medycznych przez poradnie i szpitale.” – mówił prezes Kozakiewicz.

W trakcie uroczystości wicewojewoda śląski, Piotr Spyra wręczył zasłużonym lekarzom, przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano prezesa ŚIL, dr Jacka Kozakiewicza, za działania na rzecz ochrony zdrowia. W trakcie Zjazdu wręczono również Złote i Srebrne Odznaczenia Śląskiej Izby Lekarskiej „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”. Laureatem Złotego Odznaczenia został m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, w imieniu którego nagrodę odebrał prof. Przemysław Jałowiecki, rektor ŚUM.   
 Wśród gości Zjazdu znalazł się także podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, dr Igor Radziewicz–Winnicki, który w krótkim wystąpieniu m.in. zaapelował do samorządu lekarskiego o współpracę i kontynuowanie merytorycznej dyskusji, mającej na celu rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się ochrona zdrowia w naszym kraju.
Na Zjazd przybyli także przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,  zaprzyjaźnionych śląskich samorządów zawodowych: aptekarzy, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także przedstawiciele związków zawodowych w ochronie zdrowia i towarzystw naukowych. 
 Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych lekarzy – artystów, członków ŚIL.
 

 

 

Akty prawne XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy: http://www.izba-lekarska.org.pl/bip/www/strona/1555-xxxiv-ozl-2014