Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KONTROLE PIP W SZPITALACH

data: środa, 10 listopad 2010

W dniu 25.10.2010r. odbyło się z inicjatywy  Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – dr n. med. Jacka Kozakiewicza   spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy - Panią Beatą Marynowską i Nadinspektorem  -  Panem Januszem Pieczką przy udziale  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - dr n. med. Tadeusza Urbana.

 
Kontrole kwestionowały możliwość łączenia w jednym zakładzie pracy umów o pracę wraz z umowami cywilno-prawnymi na świadczenie usług medycznych , zawieranych przez indywidualne praktyki lekarskie lekarzy  pozostających ze szpitalem w stosunku pracy.

 

Spotkanie pozwoliło ustalić, iż Państwowa Inspekcja Pracy  wskazuje w swoich  kontrolach  nieprawidłowości powyższych praktyk  , ponieważ taką posiada obecnie wykładnię przepisów prawa. Uczestnicy spotkania wykazali daleko idącą troskę o nadrzędny interes społeczny, związany z udzielaniem i dostępnością świadczeń medycznych, przy równoczesnej trosce o dobro pracowników.
 
 Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku konieczności płynnego  rozwiązania problemu ujednolicenia form zatrudnienia lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej , nie naruszającego bezpieczeństwa pacjentów ,    zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, ale w sposób pozwalający na utrzymanie zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na tym samym poziomie. Obecnie takiego stanu nie można uzyskać ze względu m.in. na zbyt małą dostępność lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast  próby uzyskania zadowalającego stanu prawnego przez ograniczanie zatrudnienia i zmuszanie lekarzy do świadczenia usług medycznych wyłącznie w ramach kontraktów cywilno-prawnych lub kontraktów zawieranych przy udziale pośredników, wydają się być niedopuszczalne.
Spotkanie wykazało konieczność ponownej, szerokiej dyskusji dotyczącej form zatrudniania  lekarzy .Potwierdziło potrzebę zorganizowania przez Śląską Izbę Lekarską w pierwszym półroczu 2011r. interdyscyplinarnej konferencji z udziałem prawników z zakresu prawa pracy,  inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz kadry zarządzającej lecznictwa.
 
 
dodał

Rafał Kiełkowski