Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: środa, 30 lipiec 2014

W związku z wejściem w życiem z dniem 20 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949, dalej jako rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do komunikatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przypominamy:

- rozporządzenie w załącznikach nr 2-6 zawiera szczegółowe warunku przeprowadzenia badania lekarskiego w zakresie poszczególnych narządów. W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, obecne wprowadza kilka nowości. Dla przykładu wskazać należy: przy badaniu w zakresie narządu wzroku dodano badanie wrażliwości na kontrast, w zakresie narządu równowagi - wprowadzono próby statyczno-dynamiczne np. próby Romberga i Unterberga lub próby Romberga i Fukudy, w zakresie narządu nerwowego, a tym padaczki - w sposób szczegółowy opisano warunku badania lekarskiego, wskazując sytuacje, w których konsultacja neurologa jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna,

- w przepisie §6 ust. 3 rozporządzenia wprowadzono nowy obligatoryjny przypadek konsultacji u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast dla osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,

- wprowadzono dwa wzory orzeczeń lekarskich (odpowiednio załącznik nr 7 i 8), przy czym pierwszy wzór jest dla wszystkich kierowców, z wyjątkiem kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, dla których przewidziano orzeczenie lekarskie według drugiego wzoru,

- w załączniku nr 9 do rozporządzenia określono aktualnie obowiązujące wzory dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego,  

- wprowadzono nowe wzory pieczątek dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich. Wzór pieczątki określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Ponadto, wskazujemy, że zgodnie z przepisem §14 rozporządzenia, postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. do dnia 20 lipca 2014 r.), przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.


Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

 

  

Komunikat Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znajduje się w aktualnościach z dnia 23 lipca:  http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/979-komunikat

 

 

dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki