Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: środa, 30 lipiec 2014

W związku z wejściem w życiem z dniem 20 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949, dalej jako rozporządzenie) oraz w nawiązaniu do komunikatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przypominamy:

- rozporządzenie w załącznikach nr 2-6 zawiera szczegółowe warunku przeprowadzenia badania lekarskiego w zakresie poszczególnych narządów. W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, obecne wprowadza kilka nowości. Dla przykładu wskazać należy: przy badaniu w zakresie narządu wzroku dodano badanie wrażliwości na kontrast, w zakresie narządu równowagi - wprowadzono próby statyczno-dynamiczne np. próby Romberga i Unterberga lub próby Romberga i Fukudy, w zakresie narządu nerwowego, a tym padaczki - w sposób szczegółowy opisano warunku badania lekarskiego, wskazując sytuacje, w których konsultacja neurologa jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna,

- w przepisie §6 ust. 3 rozporządzenia wprowadzono nowy obligatoryjny przypadek konsultacji u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast dla osób występujących o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu,

- wprowadzono dwa wzory orzeczeń lekarskich (odpowiednio załącznik nr 7 i 8), przy czym pierwszy wzór jest dla wszystkich kierowców, z wyjątkiem kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, dla których przewidziano orzeczenie lekarskie według drugiego wzoru,

- w załączniku nr 9 do rozporządzenia określono aktualnie obowiązujące wzory dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego,  

- wprowadzono nowe wzory pieczątek dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich. Wzór pieczątki określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Ponadto, wskazujemy, że zgodnie z przepisem §14 rozporządzenia, postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. do dnia 20 lipca 2014 r.), przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.


Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

 

  

Komunikat Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego znajduje się w aktualnościach z dnia 23 lipca:  http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/979-komunikat

 

 

dodał: Tomasz Gawlik

Załączniki