Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)

DAM PRACĘ

17.04.2019
Dla lekarza dentysty i specjalisty z dziedziny endodoncji; Tarnowskie Góry

Gabinet Clinica Uśmiechu w Tarnowskich Górach nawiąże współpracę ze stomatologiem oraz endodontą. Pacjenci prywatni. Praca na cztery ręce. Dobrze wyposażone gabinety. Zgrany zespół. Zapraszamy. Tel. 601613361.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza dentysty ze specjalizacją z ortodoncji; Kielce

Specjalistyczna Przychodnia w Kielcach nawiąże współpracę ze stomatologiem zajmującym się ortodoncją. Atrakcyjne warunki współpracy, duża baza pacjentów tel 509 747 475.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza dentysty ze specjalizacją i lekarza rodzinnego, endokrynologa, chirurga naczyniowego; Mysłowice

Mini-Klinika Mysłowice zatrudni: Lekarza Stomatologa ze specjalizacją, Lekarza Rodzinnego. Do gabinetów prywatnych:  Endokrynologa, Chirurga naczyniowego. Lekarzy wykonujących badania USG i USG Dopplera. Kontakt 602 46 37 34.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza rodzinnego lub pediatry; Bytom

Zatrudnimy lekarza pediatrę lub rodzinnego w poradni POZ Bytom.

więcej
17.04.2019
Dla anestezjologa, chirurga, internisty, diabetologa, lekarza medycyny rodzinnej, neurologa, psychiatry, specjalisty z rehabilitacji medycznej, urologa; Sosnowiec

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 tel. (32) 41-30-111, (32) 41-30-140 zatrudni LEKARZY SPECJALISTÓW w dziedzinie: ANESTEZJOLOGIA, CHIRURGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, DIABETOLOGIA, MEDYCYNA RODZINNA, NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA, REHABILITACJA, UROLOGIA.

więcej
17.04.2019
Dla lekarzy na stanowisko: kierownika oddziału otolaryngologicznego i kierownika oddziału wewnętrznego; Racibórz

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska 3, 47 - 400 Racibórz, zatrudni lekarza na stanowisko:

KIEROWNIKA ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGICZNEGO

KIEROWNIKA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNĘGO o profilu internistyczno – gastrologicznym

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia,

tel. 32 755 50 55, e-mail: kadry@szpital-raciborz.org

więcej
17.04.2019
Dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, specjalisty z rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych; Branice

Specjalistyczny Szpital w Branicach zatrudni: lekarzy specjalistów psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chętnych do specjalizacji w psychiatrii, lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej oraz lekarza internistę. Oferujemy bardzo dobre warunki płacowe oraz mieszkanie służbowe. tel: 77 40 34 307 lub e-mail sws.kadry@op.pl

więcej
17.04.2019
Dla psychiatry i dermatologa; Tychy

NZOZ w Tychach zatrudni lekarza psychiatrę, dermatologa. Kontakt tel. 694 448 521.

więcej
17.04.2019
Dla lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych; Gliwice

NZOZ w Gliwicach zatrudni do pracy w POZ lekarza internistę lub medycyny rodzinnej ze specjalizacją lub w trakcie. Kontakt 32 238 13 02/ przychodniakopernik@wp.pl

więcej
17.04.2019
Dla specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, geriatrii; Świętochłowice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

- chorób wewnętrznych

-medycyny rodzinnej

- geriatrii.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Spółki, dodatkowe informacje pod nr tel: 32 621 95 35

więcej
04.04.2019
Dla lekarza dentysty (stomatologia zachowawcza i endodoncja); Katowice

Zatrudnię Lekarza Stomatologa zajmującego się Stomatologią Zachowawczą i Endodoncją. Praca w zespole interdyscyplinarnym, prywatnie, Katowice, tel. 531 858 556.

więcej
04.04.2019
Dla lekarza POZ, lekarza rodzinnego, kardiologa, okulisty

ZLPiS Medicor zatrudni do realizacji kontraktu NFZ lekarzy: POZ, lekarza rodzinnego, kardiologa, okulistę. Tel. 32 231 66 31; 503 78 10 47.

więcej
04.04.2019
Dla ginekologów położników; Siemianowice Śląskie

Poradnia ginekologiczna w Siemianowicach zatrudni specjalistów NFZ/komercja tel. 507040063.

więcej
04.04.2019
Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej; Lubliniec

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 

DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃU, UL. SOBIESKIEGO 9, 42-700 LUBLINIEC

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, tel. (034) 350-63-80, fax 356-58-70 w godzinach od 730 - 1500.

 

 1. Stanowisko objęte konkursem.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata.

Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) tj.:

-wykształcenie wyższe,

-posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

-posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

-brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 1. Wymagane dokumenty od kandydata.

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

-dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,

-opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

-oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

-koncepcję pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

-informacja z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

-zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem i adresem zwrotnym) należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, pokój nr 6 (o terminie zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Przewidywane miejsce i termin konkursu – 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.00, Starostwo Powiatowe w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Rady
  i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, e-mail
  wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl, 34 35-10-520.

 

 

                                                         Starosta Lubliniecki

 

                                                      Joachim Smyła

więcej
04.04.2019
Dla lekarzy dentystów; Gliwice

Poradnia stomatologiczna w Gliwicach zatrudni lekarzy stomatologów. Oferujemy pracę na nowoczesnym sprzęcie, własna pracownia RTG-CBCT, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Informacja pod nr Tel. 501-320-255

więcej
04.04.2019
Praca dla lekarzy; woj. śląskie

Grupa LUX MED podejmie współpracę z lekarzami specjalistami lub w trakcie specjalizacji

w miastach:

- Gliwice (internista; pediatra; lekarz medycyny rodzinnej; lekarz medycyny pacy;

okulista; neurolog; laryngolog; ginekolog; ortopeda; dermatolog; endokrynolog; USG)

- Katowice (alergolog; dermatolog; endokrynolog; gastroenterolog; ginekolog; laryngolog;

okulista; ortopeda)

- Tychy (pediatra; lekarz medycyny rodzinnej)

- Bielsko-Biała (internista; lekarz medycyny rodzinnej; lekarz medycyny pracy; okulista;

laryngolog; neurolog; ginekolog; endokrynolog; stomatolog).

Oferujemy:

- Atrakcyjne wynagrodzenie;

- Różnorodne formy zatrudnienia;

- Elastyczny czas pracy;

- Możliwość współpracy z profesjonalistami z branży i podnoszenia kompetencji

zawodowych poprzez udział w szkoleniach, akademiach lekarskich, konferencjach;

- Komfortowe warunki pracy – wygodny gabinet w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni

Centrum Medycznego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt poprzez e-mail (lukasz.chelminski@luxmed.pl) lub

aplikowanie poprzez stronę www.luxmed.pl/kariera

więcej
04.04.2019
Dla lekarza medycyny pracy

ZLPiS Medicor zatrudni lekarza medycyny pracy. Tel. 32 231 66 31; 503 78 10 47.

więcej
04.04.2019
Dla lekarza dentysty; Sosnowiec

NZOZ zatrudni stomatologa na 1/2 lub cały etat na NFZ i prywatnie w Sosnowcu. Tel 605-581-651.

więcej
04.04.2019
Dla ginekologa położnika; Siemianowice Śląskie

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. zatrudni specjalistę ginekologa - położnika. Kontakt pod numerem tel.: 32 228 30 30 wew. 346, 330.

 

więcej
04.04.2019
Dla lekarzy różnych specjalizacji; Krynica-Zdrój

ALFA NZOZ Szpital Rehabilitacyjny w Krynicy-Zdroju ul. Reymonta 21 poszukuje do pracy do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lekarzy:

- specjalistę rehabilitacji

- specjalistę balneologii

- specjalistę chorób wewnętrznych

- specjalistę ortopedę

Bardzo dobre warunki pracy, bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zabezpieczenia mieszkania. Kontakt telefoniczny 604 800 013 lub mailowy: dulkiewicza@gmail.com

ALFA NZOZ w Krynicy-Zdroju ul. Reymonta 21 poszukuje do pracy do poradni specjalistycznych w ramach kontraktu z NFZ lekarzy:

- specjalistę otolaryngologii

- specjalistę okulistę

- specjalistę pulmonologa

- specjalistę neurologa

- specjalistę endokrynologa

- specjalistę ortopedę

- specjalistę psychiatrę

oraz fizjoterapeutów

Zapewniamy: bardzo dobre warunki pracy, elastyczny czas pracy, możliwość pracy raz w tygodniu lub w weekendy, możliwość dużych zarobków/ duże kontrakty/, ewentualnie zagwarantowanie mieszkania.

Kontakt telefoniczny 604 800 013 lub mailowy: dulkiewicza@gmail.com

więcej
04.04.2019
Dla lekarzy różnych specjalizacjil; Racibórz

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ul. Gamowska3, 47-400 Racibórz, zatrudni lekarzy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dyżurów, konsultacji lekarskich w szpitalnych komórkach organizacyjnych, lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z dziedziny:

- pediatrii

- ginekologii i położnictwa

- neonatologii

- anestezjologii i intensywnej terapii

- chirurgii urazowej i ortopedii

- chirurgii ogólnej

chorób wewnętrznych

- pulmonologii

- geriatrii

- neurologii

- chorób zakaźnych

- otolaryngologii

- onkologii

- ratownictwa medycznego

- nocna i świąteczna pomoc

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, tel. 32 755 50 55, e-mail: kadry@szpital-raciborz.org

więcej
04.04.2019
Dla lekarza dentysty; Dobieszowice, k. Piekar Śl.

NZOZ Medyk w Dobieszowicach w ok. Piekar Śl. zatrudni stomatologa na korzystnych warunkach (NFZ + prywatnie) tel. Kont. 601 44 06 06,  501 456 115.

więcej
04.04.2019
Dla lekarza dentysty; Zabrze

NZOZ w Zabrzu zatrudni lekarza dentystę na ½ etatu NFZ + prywatnie. Tel.: 601 41 73 03.

więcej
04.04.2019
Dla ginekologa położnika, endokrynologa, psychiatry, anestezjologa, radiologa; Katowice

NZOZ w Katowicach zatrudni lekarzy ze specjalizacją: ginekolog-położnik, endokrynolog, psychiatra, anestezjolog, radiolog. Kontakt: sekretariat@femina.katowice.pl

więcej
25.03.2019
Dla stomatologa i ortodonty; Mikołów

NZOZ w Mikołowie zaprasza do współpracy STOMATOLOGA i ORTODONTĘ. Tel.: 602 29 15 92.

więcej
15.03.2019
Dla lekarza medycyny pracy; Chorzów

NZOZ św. Pawła 11a w Chorzowie zatrudni lekarza medycyny pracy. Nr kontaktowy - 32 348 15 55.

więcej
15.03.2019
Dla lekarzy: POZ, lekarza rodzinnego, pediatry, alergologa, alergologa dziec., chirurga ogólnego, chirurga chorób naczyń, chirurga dziec., dermatologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa, kardiologa dziec., neurologa, okulisty dz.; Bytom

Centrum Medyczne w Bytomiu zatrudni do realizacji kontraktu NFZ lekarzy: POZ, Lekarza Rodzinnego, Pediatrę, Alergologa, Alergologa dziecięcego, Chirurga ogólnego, Chirurga chorób naczyń, Chirurga Dziecięcego, Dermatologa, Endokrynologa, Ginekologa, Kardiologa, Kardiologa dziecięcego, Neurologa, Okulistę dziecięcego, Laryngologa, Reumatologa, Ortopedę, Ortopedę dziecięcego, Urologa, Proktologa. Tel. 32 389 70 84

więcej
15.03.2019
Dla lekarza rodzinnego; Mikołów

Zatrudnię lekarza rodzinnego do POZ w Mikołowie. Zakres obowiązków: opieka nad zdeklarowanymi pacjentami. Wymiar: 100 godzin. Wynagrodzenie brutto: 120 PLN/h tel. 698 639 048, e-mail: dstefanski@borowa-wies.pl

 

więcej
15.03.2019
Dla alergologa, psychiatry, pulmonologa, neurochirurga, gastroenterologa; Dąbrowa Górnicza

NZOZ QMEDIC Dąbrowa Górnicza podejmie współpracę z lekarzami:

- gastroenterolog (endoskopia)

- neurochirurg

- alergolog

- psychiatra

pulmonolog

Tel/sms 516 135 800

więcej
15.03.2019
Dla specjalistów w dziedzinie: ginekologii, dermatologii, kardiologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, ortopedii, neurologii, stomatologii; Katowice

Centrum Medyczne POLMED w Katowicach ul. Dąbrówki 10 i w Sosnowcu ul. Modrzejowska 32b udzielające komercyjnych świadczeń medycznych (bez kontraktu w NFZ) podejmie współpracę ze specjalistami (bądź lekarzami w trakcie specjalizacji) w dziedzinie: - ginekologii, dermatologii, kardiologii, okulistyki, alergologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, ortopedii, neurologii, stomatologii. Kontakt: e.hes@polmed.pl tel. 797409488

więcej
15.03.2019
Dla kardiologa, okulisty; Sosnowiec

SPZOZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu ul. Wawel 15 zatrudni:

- specjalistę kardiologa

- okulistę

tel. (32) 368-48-64, 798-996-670

więcej
15.03.2019
Dla Kierownika Izby Przyjęć, Kierownika Oddziału Wewnętrznego, Pediatrów, Neonatologów, Internistów, Anestezjologów, Chirurgów, Pulmonologów; Lubliniec

SPZOZ w Lublińcu PILNIE zatrudni lekarzy: Kierownika Izby Przyjęć, Kierownika Oddziału Wewnętrznego, Pediatrów, Neonatologów, Internistów, Anestezjologów, Chirurgów, Pulmonologów do pracy na oddziałach, Izbie Przyjęć oraz na dyżury. Specjalistę Pulmonologii Dziecięcej do pracy w poradni. Forma zatrudnienia i warunki zatrudnienia i warunki finansowe do uzgodnienia SPZOZ ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, Sekretariat Tel: 34 35 06 380 sekretariat@spzozlubliniec.pl

więcej
15.03.2019
Dla reumatologa; Imielin

SPZOZ Imielin ul. P. Skargi 2 zatrudni lekarza specjalistę reumatologa kontakt Tel. 533 525 151

więcej
25.02.2019
Dla lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji; Katowice

Poradnia Pro Familia Katowice Łętowskiego 16a zatrudni do POZ lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji - wizyty dzieci i dorosłych. Tel 609 792 296, 605 746 324.

więcej
08.02.2019
Dla pediatry; Siemianowice Śląskie

POZ w Siemianowicach zatrudni pediatrę na dobrych warunkach kom. 602 250 296

 
więcej
08.02.2019
Dla internisty; Katowice

Szpital Murcki Sp. z o.o. zatrudni lekarza internistę. Dowolna forma zatrudnienia. Tel: 32 255 61 63, sekretariat@szpitalmurcki.pl

więcej
08.02.2019
Dla stomatologa i endodonty; Tarnowskie Góry

Gabinet Clinica Uśmiechu w Tarnowskich Górach nawiąże współpracę ze stomatologiem oraz endodontą. Pacjenci prywatni. Praca na cztery ręce. Dobrze wyposażone gabinety. Zgrany zespół. Zapraszamy. Tel. 601613361

więcej
08.02.2019
Dla psychiatry, psychiatry dzieci i młodzieży, pediatry, neurologa; Lubliniec

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu zatrudni specjalistów w dziedzinie:

Psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra - wynagrodzenie zasadnicze 8 500 zł. 

W trakcie specjalizacji z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży - wynagrodzenie zasadnicze 6 500 zł

Neurolog - na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej w wymiarze uzgodnionym z osobą zainteresowaną.


Dodatkowo płatne dla kierowników komórek organizacyjnych dodatek funkcyjny do 45% i inne świadczenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

Kontakt: tel. 34 3532811, e-mail: sekretariat@wsnlc.pl

więcej
08.02.2019
Dla lekarza rodzinnego; Katowice

 NSZOZ "MED 5" Katowice ul. Zadole 30 zatrudni lekarza rodzinnego. Tel. 782282726

więcej
08.02.2019
Dla specjalistów chirurgii ogólnej i lekarzy chcących odbyć specjalizację z chirurgii ogólnej; Olesno

ZOZ Olesno zatrudni:

specjalistę chirurgii ogólnej na stanowisku z-cy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z perspektywą awansu,

specjalistę chirurgii ogólnej na stanowisku starszego asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej lub lekarza dyżurnego w systemie 24 i 17 godzinnych dyżurów,

lekarzy chcących odbywać specjalizację z chirurgii ogólnej, możliwe zatrudnienie zespołu chirurgów.

Dyrekcja deklaruje pomoc w zakwaterowaniu. ZOZ Olesno 46-300 ul. Klonowa 1, zoz@cz.onet.pl, tel. 34 350 97 00, 602 483 336

więcej
24.10.2018
Dla lekarzy specjalistów, bez specjalizacji i w trakcie specjalizacji; Zabrze

Hospicjum domowe w Zabrzu zatrudni lekarzy specjalistów, bez i w trakcie specjalizacji. Wizyty domowe w Zabrzu. Elastyczny czas pracy liczba wizyt do ustalenia. Tel. 502 143 627.

więcej